Správné znění tohoto druhu pojištění je pojištění odpovědnosti za způsobenou
škodu, ovšem již od počátku se vžilo pod pojmem pojistka na blbost. Můžete se pojistit nejen za škody, které způsobíte sami, ale také vaše děti, které rozbijí v muzeu vzácný exponát, váš pes někomu poškodí plot.

Pojistit se můžete i jako zaměstnanec, máte-li obavy ze škod napáchaných například při používání firemního vozidla nebo drahého přístroje. V tom případě hovoříme o pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Několik dobrých rad

Podle občanského zákoníku je každý odpovědný nejen za sebe a za následky svého konání, ale také za všechen svůj majetek, za děti i zvířata. Škody způsobené v občanském životě způsobíte vy a vaši blízcí někomu druhému, kryje pojištění občanské odpovědnosti. Ke krytí škod, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění pracovních povinností, slouží pojištění odpovědnosti zaměstnance. Oběma těmto pojištěním se přezdívá pojistka na blbost.

Třetím typem pojistky na blbost je pojištění profesní odpovědnosti za škodu. To je výhodné pro lidi podnikající v oborech s velkou mírou zodpovědnosti za cizí majetek, zdraví či dokonce život. Například pro advokáty, notáře, daňové poradce, insolvenční správce, či pro poskytovatele zdravotní nebo sociální péče je tato pojistka na blbost povinná. Může být prospěšná ale i řemeslníkům.

Pojistka na blbost v občanském životě

Zpravidla kryje škody způsobené v důsledku provozu běžných domácích spotřebičů, v důsledku vlastnictví budovy nebo bytu, při používání nemotorového vozidla, při rekreačním sportu nebo při chovu domácích zvířat. Například když způsobíte požár nebo srazíte lyžaře na sjezdovce, může se škoda vyšplhat do statisíců. Důležité je pojistku na blbost správně vybrat a nastavit, abyste se nedočkali nepříjemného překvapení. Soustřeďte se zejména na limity a rozsah plnění.

Pojistka na blbost v zaměstnání

Při výběru se hlavně zaměřte na škody, které u vás v práci hrozí. Důležité je také správné nastavení limitu pojistného plnění, který by měl dosahovat 4,5 násobku vaší průměrné hrubé mzdy. Neopomeňte si přečíst výluky z pojištění na blbost, abyste věděli, ve kterých případech pojišťovna neposkytuje pojistné plnění. Aby se nestalo, že vaše požadavky se kryjí s výlukou. Typickým příkladem je práce pokladní. Když stav v pokladně nesouhlasí, žádné pojištění na blbost vás neochrání.