Obce, kde drátový rozhlas mají, si jej hýčkají, kde chybí, tam jej pořizují. Patří k obcím a zasloužil by si mít přívlastek „médium“, stejně jako noviny, rádia, televize či internet.

Změny v zákonech změnily i drátový rozhlas. Když jsem si před 15 lety pořídila chalupu na vesnici, běžně se přes drátový rozhlas blahopřálo občanům k narozeninám. To si dnes již nikdo nedovolí, protože by prozradil datum narození dotyčného. Přesto však ty nejdůležitější zprávy pořád proudí éterem z drátového rozhlasu. I u nás, na vesnici, kde mám chalupu, to zkusili třeba přes facebook, ale nefungovalo to nikdy tak dobře jako drátovým rozhlasem. Ten též patří k vesnickému koloritu a hlas z amplionu, který dnes nazýváme spíše reproduktorem, dokáže na minutku, než zní hlášení, zcela zastavit život v obci. Každý se zaposlouchá a vtipné je, jak se k hlášení přidají i hudebně nadanější psi. Prostě takto má být slyšet vesnice!

Funkční drátové rozhlasy se zachovávají v provozu i díky firmám, jakou je ELMIK

ELMIK dodává kvalitní drátové rozhlasy pro města i obce, současně je opravuje, restauruje či rozšiřuje ty starší. S ELMIK získáváte nejen funkční drátový rozhlas, ale především partnera schopného a ochotného vždy zařídit vše, co kolem tohoto komunikátoru potřebujete.

Firma je schopna doporučit vhodný výkon, navrhnout rozšíření i optimalizovat fungování. Práci s drátovým rozhlasem a s tlakovými reproduktory je zapotřebí vždy svěřit odborníkům. To proto, že jen profíci dokážou zajistit co nejvyšší kvalitu zvuku i perfektně fungující systém.

Drátový rozhlas se však využívá i jinde

Kvalitní obecní drátový rozhlas nepatří jen do ulic měst a obcí. Využívají jej též školy, kde se kombinuje třeba s jednotnou časomírou. Podobně jako na sportovištích. Nechybí na autobusových a vlakových nádražích. Drátový rozhlas se uplatní též v nemocnicích, na hřbitovech a v obřadních síních. Používají jej dokonce velké výrobní podniky. Tam všude dokáže firma ELMIK přinést benefity drátového rozhlasu.