Dávat dětem kapesné je přirozenou a velice efektivní metodou, jak učit děti vyznat se ve světě financí, umět s penězi rozumně nakládat a vážit si jejich hodnoty. Měla by to být běžná součást rodičovské výchovy.

Kdy začít a kolik dávat

To jsou nejčastější otázky rodičů. Finanční experti i dětští psychologové doporučují budovat vztah dětí k penězům již od útlého věku, nejlépe v době nástupu do základní školy.

Podle průzkumů se třetina českých rodičů domnívá, že by se to s kapesným pro děti nemělo přehánět. Praxe ovšem potvrzuje, že chybějící kapesné mívá za následek, že dítě nezná hodnotu peněz. Do budoucna se tak výrazně snižuje jeho schopnost činit zodpovědná finanční rozhodnutí. Navíc může v dnešní době nízké či dokonce chybějící kapesné děti traumatizovat pře movitějšími spolužáky. Prvními prubířskými kameny finanční gramotnosti dětí i jejich rodin jsou školní bufety, prodejny kolem školy nebo na školních výletech.

Kdy je ta správná chvíle

Dítě by mělo postupně chápat, že nic není zadarmo, že rodiče se mu snaží dopřát co mohou, ale jejich finanční možnosti jsou omezené. S kapesným by mělo začít ve chvíli, kdy jsou děti schopné počítat a formulovat své potřeby. Je třeba je učit dělat zodpovědná rozhodnutí.

Děti dnes umějí zacházet s počítačem a s internetem mnohdy lépe než jejich rodiče. Je to prostě jejich svět, což se o světě financí říci nedá. S učením správně hospodařit s penězi se doporučuje cca od deseti let věku dítěte.

Jak vysoké kapesné

Výše kapesného je předmětem věčných sporů rodičů i odborníků. Velkou roli hraje věk a finanční možnosti rodiny. S měnící se dobou se mění i ceny, takže dřívějších padesát korun již dnes zdaleka nestačí, jelikož například lístek do kina může stát přes stovku, stejně jako pizza.

Není dobré, když výše kapesného je u některého dítěte výrazně vyšší nebo nižší než u ostatních spolužáků ve třídě. Rodiče by neměli kapesným kompenzovat nedostatek času na svého potomka. Na prvním stupni, do páté třídy, by se kapesné mohlo pohybovat v rozmezí 50-100 korun. Deváťáci klidně utratí i čtyři stovky za měsíc. Na střední škole se za přiměřené kapesné považuje suma od 500 do 800 Kč. Na vysoké škole to bude podstatně více, ale také je dobré poučit dítě, že brigáda je vhodnou příležitostí vydělat si peníze.